İzleme ve Savunuculuk Ortaklıkları Yoluyla Türkiye’deki Dezavantajlı Grupların Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklarının Desteklenmesi

ESHID ve HURIDOCS tarafından yürütülen "İzleme ve Savunuculuk Ortaklıkları Yoluyla Türkiye’deki Dezavantajlı Grupların Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklarının Desteklenmesi Projesi" kapsamında alt hibe verilen sivil toplum örgütleriyle bir dizi çalışma yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda 5-6 Aralık 2023'te HURIDOCS ekibiyle birlikte yürüttüğümüz bir atölye gerçekleştirildi. Atölyede ekonomik, sosyal ve kültürel haklara dair aktarımların yanı sıra, belgeleme, veri toplama ve izleme konusunda kapasitelerimizi güçlendirmeyi ve proje faaliyetlerimizi yürütürken birlikte neler yapabileceğimize odaklanmayı amaçladık. Ayrıca birlikte çalıştığımız sivil toplum örgütlerinin yararlanacağı uwazi programına giriş niteliği taşıyan çalışmalar gerçekleştirdik.

Buradaki workbook dosyaları da bu çalışmalara dair kullandığımız kaynaklardır.Sivil Toplum Örgütleri için Temel Veri Eğitimi Modülleri

10 bölümden oluşan “Sivil Toplum Örgütleri için Temel Veri Eğitimi”  20 Ocak 2022 tarihinde erişime açılıyor. Eğitim modülleri veri okuryazarlığı çerçevesinde veri toplama, veri temizleme,  veri doğrulama, veri analizi, veri görselleştirme, veriyle içerik oluşturma, açık veriyi anlama ve  veriyle etkin çalışma sağlayan araçların kullanımını içeriyor. Eğitimin her modülünde zorunlu/yardımcı kaynaklar, sunumlar, her bölümle ilgili okuma, izleme, ödev, test ve bitirme sınavı yer almaktadır.

Eğitimci: Pınar Dağ